česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Památky\ Církevní památky, poutní místa\
zpět

Sázava

Informace
Akce
Vytištěno z www.TravelAsist.cz
SázavaKlášter v Sázavě byl založen roku 1032 knížetem Oldřichem. Jeho prvním opatem se stal pozdější český světec, poustevník Prokop, který tu sloužil bohoslužby ve slovanském jazyce. Brzy po založení klášter získal pověst významného raně středověkého střediska slovanské kultury a písemnictví. Používání slovanského jazyka při církevních obřadech bylo roku 1097 zakázáno. Klášter převzali benediktini z Břevnova, kteří tu zavedli latinskou liturgii. V pozdějších letech byl objekt kláštera i nadále přestavován, přestože vlastní chrám nebyl nikdy dokončen. Výstavba byla definitivně zastavena na počátku 15. století za husitských válek, kdy byl klášter vypálen a mniši vyhnáni. Z období gotiky se dochovalo monumentální torzo gotického kostela sv. Prokopa, opatská kaple, gotická krypta a část kapitulní síně s výzdobou dvorních malířů císaře Karla IV. V 17. století byl klášter barokně přestavěn, avšak v roce 1785 došlo v souvislosti s josefínskou reformou k jeho zrušení. Dražbou se dostal do soukromých rukou a v 19. století byl přestavěn na pseudorenesanční zámek. V klášteře je umístěna expozice Staroslověnská Sázava.
Adresa:
Sázava

Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447