česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ výlety po České republice\ Střední Morava\
zpět

Hostýnské a Vizovické vrchy.

Informace
Akce
Památky
Služby
Mapa
Vytištěno z www.TravelAsist.cz

Zajímavost

V Hostýnských a Vizovických horách se snoubí krása přírody, řídce osídlený kraj, s rozsáhlými lesními porosty, horskými loukami, zurčícími potoky s historickými památkami, rázovitou lidovou architekturou a nejznámějšími moravskými lázněmi.
Popis trasy: : Zlín – Lukov – Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Vsetín – Jasenná – Vizovice – Lidečko – Valašské Klobouky – Brumov-Bylnice – Slavičín – Bojkovice - Luhačovice
Délka trasy: cca 160 km

Seznam míst

Zlín
zlinZlín. Město plné zeleně na úpatí vizovických vrchů v údolí řeky Dřevnice. První zmínky jsou z r. 1322 a velký rozmach zaznamenalo v 16. století spjat s výstavbou nových domů a...
Kostelec- Štípa
kostelec- stipaKostelec – Štípa. Ves bývala součástí lukovského panství, významnou památkou je kostel narození Panny Marie z 18. století, s přilehlou budovou...
Lešná
Lešná,původně jen bažantnice, dnes oblíbené výletní místo obyvatel Zlína, od roku 1810 tu stál prostý zámek doplněný v 19. století tzv. Tyrolským domem. V roce 1887 byl zámek zbořen a vybudováno romantické pseudoslohové sídlo s dalšími objekty, s jízdárnou, elektrárnou apod. Kolem roku...
Lukov
lukovLukov – Ruina jednoho z nejstarších moravských hradů, uprostřed Hostýnských vrchů. Hrad byl založen ve 13. století a v roce 1614 jej vyženil Albrecht z Valdštejna. Za...
Fryšták
Fryšták – Městečko, městská památková zóna, pod Hostýnskými vrchy pochází z roku 1356, bylo původně centrem Lukovského panství. Od 19. století hlavně rozvoj dřevařského a nábytkářského průmyslu. V roku 1841 městečko vyhořelo. Farní kostel sv.Mikuláše je z roku 1679, letech 1820 a 1847...
Holešov
holesovHolešov – starobylé město, dnes městská památková zóna vzniklo na říčce Rusavě v roce 1131 jako kupecká osada na jantarové stezce. Od 14. století v držení...
Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem – městečko na říčce Bystřičce s dlouhou tradicí nábytkářské výroby z ohýbaného dřeva. V 15. století tu stávala tvrz, kterou nahradil renesanční zámek přestavěný barokně v roce 1768. F. A. Grimmem. V zámeckém parku stojí socha slavného generála Laudona, jehož...
Tesák
tesakTesák – známé turistické a lyžařské centrum v srdci Hostýnských vrchů s restaurací a chatou Klubu českých turistů a řadou podnikových zařízení. Kolem je rozeseto mnoho...
Hošťálková
Hošťálková – horská obec z roku kolem 1505 v letech 1777 – 81 centrum odboje evangelických Valachů za náboženskou svobodu. Stojí tu barokní zámek v 19. století empírově upravený se síní partyzánských tradic. Od r. 1944 základna a později i sídlo 1. čs. partyzánské brigády Jana...
Jasenná
Jasenná – ves patřila kdysi cisterciáckému klášteru ve Vizovicích, za třicetileté války bojovali občané ve Valašském povstání proti Habsburkům a šest vůdců rebelů tu bylo v r. 1644 popraveno. Jsou tu dva kostely, katolický , sv. Máří Magdalény upravovaný v 17. a 18. století a dolní...
Vizovice
vizoviceVizovice – Město známé pěstováním švestek a pálením kvalitní slivovice leží ve Vizovických vrších. Jako osada známé již ve 13. století, v roce 1261 ty byl...
Valašská Polanka
Valašská Polanka Obec na rozhraní Vizovických vrchů a Javorníku , v údolí řeky Senice, obyvatelé se živili formanstvím. Barokně klasicistní kostel sv. Jana Křtitele z konce 18. století má neobvykle umístění kněžiště na západní straně, před ním je hodnotný kamenný kříž t 1779. Na...
Lidečko
lideckoLidečko – ves v malebném hlubokém údolí řeky Senice, z roku kolem 1509. Barokní kostel s hřbitovem s branou sv. Kateřiny je z r. 1700, pozdně barokní socha sv. Jana...
Valašské Klobouky
valasske kloboukyValašské Klobouky – První zmínky o vsi Klobouky jsou z roku 1241, v roku 1356 jsou založeny Nové Klobouky, obě vsi se spojily v r. 1423...
Brumov- Bylnice
brumov- bylniceBrumov-Bylnice Město na říčce Vláře, která protéká Vlárským průsmykem na Slovensko, vzniklo postupným sloučením Brumova a Bylnice. V Brumově stával královský...
Slavičín
slavicinSlavičín – město na Vlárské dráze, původní osada vznikla ve 13. století v druhé polovině 17. století trpěla nájezdy uherských kuruců. Na místě tvrze byl postaven v 18...
Bojkovice
bojkoviceBojkovice – Město na řece Olšavě, první zmínky jsou z roku 1362, velký rozvoj je spjat se založením hradu Nový Světlov. Příznačné jsou ničivé vpády z Uher...
Luhačovice
luhacoviceLuhačovice – známé lázeňské a rekreační centrum oblasti, od roku 1590 samostatné panství s tvrzí. První lázeňské domy u léčivé slané vody byly vystavěny koncem 18...
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447