česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Zámek Blatná

(16.12. 2008)
Na místě dnešního zámku stával hrad Blatná. Jeho jméno bylo odvozeno od jeho polohy na skalisku vyčnívajícím nad bažinami. Z hradu se zachovala jen část přízemní kaple objevená roku 1926. Zámek je přibližně obdélného půdorysu. Vstup do zámku vede přes most. Vstupní mohutná věž je pozůstatkem původní tvrze. Nádvoří je ve své zadní části otevřené do parku v anglickém stylu. Po levé straně nádvoří je Rejtovo křídlo ze16.století, naproti novější budova ze 17. století. Nejstarší částí hradu je částečně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1210.
Bílá věž
Vodní tvrz zde vznikla v roce 1235 za Vyšemíra. Toho roku zde byl vystavěn palác s kaplí, chráněný zděnou hradbou. V té době byla Blatná v držení Bavorů ze Strakonic. Po nich ho zdědil jejich vzdálený příbuzný Jan z Rožmitálu, který dal románské sídlo Bavorů ze Strakonic zbourat a na jeho místě vystavět gotický hrad. Předtím byla upravena blata na rybník, přičemž ve vysokém násypu zmizely poslední zbytky prvotní stavby a zvětšená plocha byla ohraničena hradbou, před níž byl nezbytný vodní příkop a val.
Přístup k hradu byl jako dosud od východu po zdvihacím mostě, na jehož konci stojí vysoká hranolová věž. V ní jsou nad portálem zasazené kamenné znaky Jana z Rožmitálu a jeho manželky Elišky z Kravaře. K věži přiléhá po levé straně gotický palác s kaplí v prvním patře. Současně byl vybudován druhý palác na místě bývalého románského hradu. Ve stavební činnosti na blatenském hradě pokračoval i Lev z Rožmitálu, známý jako vůdce reprezentačního poselstva krále Jiřího z Poděbrad do států západní Evropy.
Z doby Lva z Rožmitálu nepochybně pocházejí nedávno odkryté a restaurované pozdně gotické fresky v tzv. Rytířském sále bavorského paláce a tzv. Zelené světnici v hradní věži Nástěnné malby byly v roce 1977 restaurovány.
Na hradě se po smrti Lva z Rožmitálu vystřídalo několik majitelů. A dočkal se i různých přestaveb. Posledním majitelem panství se v roce 1798 stal šlechtický rod Hildprandtů z Ottenhausenu.
V roce 1947 převzala zámek Národní památková komise a po převratu v roce 1948 byl rodině Hildprandtů zámek zkonfiskován. Bedřichu Hildprandtovi s manželkou Kornelií a dcerami bylo po roce 1958 umožněno, díky stykům rodiny s císařem Haille Selassie I., legálně emigrovat do Etiopie. Památky na etiopský pobyt tvoří dnes poutavou součást zámecké expozice. Po roce 1989 se panství vrátilo do rukou rodiny Hildprandtových, konkrétně manželky Bedřicha Hildprandta (zemřel v roce 1981 v Německu) Kornelie a jejich dvou dcer Josefiny a Jany. Současní majitelé se intenzivně zabývají jeho obnovou a zpřístupněním pro návštěvníky.
Celoročně je u zámku volně přístupný anglický park o rozloze 42 ha, který vznikl z původní obory v 1. polovině 19. stol. Romantické scenérie jsou v bezprostředním okolí zámku tvořeny vodními plochami a močály, zadní část parku nabízí stinnou lesnatou oboru s patrnými vyvýšeninami – sejpy, zbytky po rýžování zlata. V návrší jižní části parku se nalézá umělá jeskyně, vybudovaná v letech 1814-1815. Je dlouhá 150 m a při její stavbě zaměstnal František Hildprandt dělníky bez práce.
V parku pokračuje tradiční chov daňka skvrnitého a lze v něm nalézt cizokrajné dřeviny. Při levém okraji centrální louky se nachází původně barokní, dnes empírový zahradní domek z roku 1767.
Blatenský zámek patří k filmaři nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál v řadě filmů a pohádek. Šíleně smutná princezna, patřící k perlám české kinematografie, tu vznikla už před čtyřiceti lety, v roce 1967. O dva roky dříve tu filmaři natáčeli Bílou paní a v roce 2007 využila česká režisérka Jitka Němcová Blatnou a její okolí jako kulisu pohádky Křišťálek meč.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447