česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Javořičské jeskyně

(4.12. 2008)
V České republice je známo kolem dvou tisíc jeskyní. Většinu z nich můžeme označit za významné přírodní památky. Jsou známé jako vzácná mineralogická či geologická naleziště, najdeme zde jedinečné přírodní úkazy, doklady o Jeskyně s krápníkyvzniku života v naší krajině, zajímavé nálezy z oblasti vývoje lidské kultury. Všechny areály jeskyní na našem území jsou chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny České republiky a třináct z nich je zpřístupněno veřejnosti. V Čechách můžeme navštívit Borovské dolomitové jeskyně, Chýnovské jeskyně a Koněpruské jeskyně, na Moravě jsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Na Pomezí, jeskyně Na Turoldu, jeskyně Na Špičáku, Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně, Punkevní jeskyně, Sloupovsko -šošůvské jeskyně, Zbrašovské aragonitové jeskyně a také jeskyně Kateřinská. Každá lokalita má své zajímavosti. Mohou to být jeskyně, kde se vyskytují netopýři, jeskyně s krápníky, zatopené jeskyně významné jako archeologická naleziště.
Také Javoříčské jeskyně mají své jedinečné zajímavosti. Jsou známé především svou bohatou krápníkovou výzdobou, která čítá i úctyhodný počet tzv. heliktiků, tedy krápníků, které rostou navzdory působení gravitační síly. Jeskyně jsou tvořeny komplikovaným podzemním systémem chodeb, dómů i propastí. Byly vytvořeny v devonských vápencích a jejich vývoj ovlivnil i protékající potok Štraněk. Dnes je prozkoumáno 3,5 km chodeb, pro veřejnost je přístupno asi 788 metrů. První zkoumání zde proběhla roku 1938, další výzkumy poté pokračovaly v 50. letech minulého století. Výzdobu tvoří krápníky a heliktity. Nejkrásnější je výzdoba v prostorách Suťového dómu a dómu Gigantů. Najdeme zde také jedinečnou, dva metry vysokou, krápníkovou záclonu.
Veřejnosti nepřístupné je spodní patro, kde se nachází chodby s mnoha propastmi, které spadají do hloubky až šedesáti metrů. Tato část jeskyní komplexu není ani dnes zcela prozkoumána.
Javoříčské jeskyně najdete u obce Slavětín u Litovle, patří tedy do oblasti Litovelského Pomoraví. Délka trasy je 740 metrů a prohlídka komplexu trvá 40-70 minut, můžeme si vybrat ze dvou okruhů. Parkoviště se nachází asi 500 metrů daleko od jeskyní, v obci Slavětín. Od ledna do března lze objednat prohlídku telefonicky předem a to jen pro skupiny. V dubnu a říjnu jsou jeskyně otevřené od 9.00 do 15.00 denně kromě pondělí, od května do září je můžete navštívit od 8.00 do 16.00 také denně kromě pondělí. V okolí Javoříčských jeskyní se také nachází mnoho dalších lokalit, které stojí za návštěvu. Samotná chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví tvořená komplexem lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi. Celá oblast leží mezi městy Mohelnice a Litovel, která také mohou být cílem vašich výletů.
První podrobnější popis jeskyní byl vydán jako článek neznámého autora v časopise Světozor roku 1873. Tehdy byly popsány jako skalní jeskyně, jejichž vchod kryl domeček, neboť zde lidé ničili přírodní krásy a také se tu často skrývali tuláci. Další pokyny pro návštěvníky publikoval roku 1883 dr. Martin Kříž v ,,Průvodčí do moravských jeskyň“. Jeskyně byly námětem pro mnoho článků amatérů i odborníků, kteří pátrali v Javoříčku na vlastní pěst. První objevy však datujeme až od roku 1936, kdy se do pátrání vložil lesní správce Vilém Švec, pocházející z nedalekého Kadeřena. V té době byla z celého prostoru známa pouze Svěcená díra, lidé se však domnívali, že celá podzemní krása je mnohem rozsáhlejší. Jen díky zanícení a zájmu lidí, kteří zde pracovali dnem i nocí a věnovali zkoumání i volný čas, byly Javoříčské jeskyně přece jen objeveny v celé své kráse.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447