česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Chomoutovské jezero u Olomouce

(3.12. 2008)
Chomoutovské jezero
Rybník u Olomouce
Chomoutov je malá obec, která je místní částí města Olomouc. Nejvýznamnější lokalitou, kterou se může tato vesnička pyšnit, je vodní nádrž, bývalá pískovna, která nese stejné jméno, tedy Chomoutov.
Celé povodí řeky Moravy se vyznačuje zvláštními přírodními úkazy, které jsou dnes soustředěny pod ochranu v rámci Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Niva řeky Moravy, vinoucí se rovinou mezi Olomoucí a Mohelnicí, je domovem velikého množství různých druhů flóry a fauny, jež jsou přizpůsobené těmto speciálním podmínkám.
Zvláštními biotopy jsou lužní lesy s periodickými tůněmi a také mokřadní louky, ležící na okraji Olomouce. Právě mezi těmito mokřady leží Chomoutovské jezero, jež je velmi významnou ornitologickou lokalitou.

Chomoutovské jezero vzniklo po těžbě štěrku a písku nachází se na něm také několik malých ostrůvků. Dnes je jezero chráněné, mohou zde rybařit pouze rybáři s povolením a koupání je zde zakázáno, neboť zde hnízdí velké množství druhů vodních ptáků, kteří by mohli být snadno vyplašeni. Jezero je možné obejít po pěšinkách nebo také objet na kole.

Jezero Chomoutov i s celou mokřadní částí Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví, je zařazeno od roku 1993 do Ramsarského seznamu významných mokřadů. Ramsarská úmluva neboli Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva je jednou z prvních a také jednou z mála mezinárodních úmluv, která je zaměřena na ochranu určitého typu biotopů. Tato úmluva se mimo jiné stará také o vhodné a rozumné využívání přírodních zdrojů. /mluva byla vyhlášena v Iránu, ve městě Ramsar dne 2. 2. 1971. Dnes se tohoto programu ochrany účastní sto třicet osm smluvních stran.

Ve stěnách štěrkopískových jezer, takže i v Chomoutově, pravidelně hnízdí vodní ptáček ledňáček říční (Alcedo atthis). Velký ostrov, který se nachází uprostřed jezera, je od roku 1997 jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (larus melanocephalus) v Ceské republice. Hnízdí zde také jeho příbuzný druh racek chechtavý (Larus ridibundus). Dalším ptáčkem, který zde staví svá hnízda, je písník obecný (Actitis hypoleucos). Jezera bývalých pískoven nejsou jen významnými hnízdišti, ale také zde každoročně nachází útočiště mnoho druhů protahijících ptáků. Na jaře a na podzim tu můžete vidět zejména kachny, racky a bahňáky. Jsou to například rybák černý (Chlidonias niger), jespák bojovný (Philomaschus pugnax) a vodouš bahenní (Tringa glareola). Velmi výraznými faktory ohrožení těchto krásných a vzácných druhů ptáků je zejména ruch vodní turistiky, která je v této oblasti velmi oblíbená, dále nedodržování předpisů a zákazů vstupu, například na náplavy, kde můžeme jen svou chůzí poničit hnízda ledňáčků. Dále je to také sportovní rybolov, výstavba nových staveb, které nerespektují charakter krajiny a mohou svou výrazností ovlivnit správnou orientaci ptactva.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447