česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Hrad Helfštýn

(28.11. 2008)
Kovářství na HelfštýněHrad Helfštýn stojí na lesnatém kopci. Vidíme jej z nedalekého Lipníka nad Bečvou i z celého okolního kraje, kterému vévodí svou velikostí.
Tento mohutný hrad je snadno dostupný. Nachází se čtyři kilometry od Lipníka. Ke vstupní bráně stoupáme asi 100m do strmého kopce. Zajímavostí je, že hradní opevnění je vůbec nejdelší v celé České republice.

Hrad má dnes podobu rozsáhlé pevnosti, šest bran, mnoho věží, budov a také systém valů z 18. století. Jednotlivé stavby vznikaly v různých obdobích a tak má celý komplex charakter slohově mírně neuspořádaného seskupení. Jeho různorodost je způsobena mnoha přestavbami a rozšiřováním, kterým hrad ve své bohaté historii prošel. Roku 1656 byl dokonce záměrně pobořen.

V 19. Století byl hrad prohlášen památkou a turistickou atrakcí. V současnosti je velmi významným kulturním centrem, kde se pořádá každoročně mnoho akcí. Za všechny jmenujme alespoň mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Na hradě mají kováři svoji stálou expozici, kde jsou vystavena jejich díla z minulých ročníků. Toto setkání se uskutečňuje každoročně na konci srpna.

Hrad Helfštýn byl založen koncem 13. století, jeho zakladatelem a tedy i prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Línavy. Ten využil doby bezvládí v Čechách a po smrti Přemysla Otakara II. se zmocnil části majetku pánů z Drahotuš a rozhodl se vybudovat na svahu nad řekou Bečvou malý hrad oválného půdorysu. Již tenkrát byl hrad opevněn silnou zdí a byla zde postavena i okrouhlá věž. Celý hrad byl ještě obehnán příkopem. Samotný palác byl dvoupodlažní a umístěný na severní straně celého komplexu.

Hrad měl velmi výhodnou pozici, jelikož vévodil celému území Moravské brány. Toho prý rozporuplný hradní pán Friduš využíval k loupení. Podle kroniky Václava Hájka z Libočan údajně tomuto loupení udělal přítrž král Václav II., který hrad dobil a loupežníky nechal popravit. O tom, jak a kdy pan Friduš o hrad přišel, se nedochovaly žádné spolehlivé zprávy, ale jisté je, že kolem roku 1320 už byl vlastníkem Helfštýna pan Vok z Kravař.
K hradu náleželo rozsáhlé panství i s městem Lipníkem. Rodu pánů z Kravaře patřil hrad déle než sto let a v této době prodělal stavební změny. Na přelomu 14. a 15. století byl hrad přestavěn na gotickou pevnost a bylo také zdokonaleno jeho opevnění sestávající se ze silné kamenné zdi se čtyřmi baštami a hranolovou zdí s padacím mostem. V době držení hradu pánem Lackem z Kravaře byl rozšířen hradní palác a postavena nová hradní kaple.

Strategická poloha a mohutné opevnění učinily Helfštýn jednou z nejdůležitějších pevností Moravy. Pan Lacek z Kravař patřil mezi významné osobnosti husitské doby. Zastával nejvyšší zemské úřady, byl dokonce zemským hejtmanem a patřil také k aktivním stoupencům reformního hnutí. Ještě než mohl být za své významné aktivity potrestán, zemřel roku 1416, aniž by zanechal potomky.
I jeho nástupce Petra z rodu Kravařů obvinili z podpory husitů. Petr Strážnický hnutí opravdu podporoval a odmítal uznat vládu Zikmunda. Byl nakonec nucen před Zikmundem kapitulovat. Když Zikmund nechal poplenit jeho statky. Petr musel do zástavy postoupit i hrad Helfštýn a to Přemkovi Opavskému. Hrad byl vrácen až Petrovu synovi Jiřímu, který jej roku 1447 prodal panu Vokovi ze Sovince. Ten hrad zase prodal bratrům Kostkovým z Postupimi. Kostkové byli věrni králi Jiřímu z Poděbrad a patřili k významným rodům českých zemí.

Roku 1468 i přes svou nedobytnost, byl hrad pobořen uherským králem Matyášem. Další novou přestavbou prošel hrad za vlády Viléma z Pernštejna, kterému byl poté prodán. Přestavby probíhaly desítky let, od roku 1447 až do počátku 16. století. Bylo postaveno mnoho hospodářských budov, které tvořily celé druhé dokonale opevněné předhradí. Opevnění bylo zdokonaleno několika baštami, věžemi a branami.
Dále hradu vládli pánové z Ludanic, do jejichž rodiny se přiženil pan Petr Vok z Rožmberka, kterému bohužel hrad k srdci nepřirostl a tak jej zase prodal, tentokrát Hynkovi Bruntálskému. Za jeho éry nastalo radostnější období Helfštýna, který byl znovu přestavován. Gotický palác hradu, byl přestavěn do renesančního stylu. Který byl velmi moderně vybaven a poskytoval veškerý komfort té doby. Právě tehdy dostal hrad dnešní podobu. Poté, co byl poslední vlastník z tohoto rodu, Jiří z Vrbna uvězněn, si Helfštýn vzal jako konfiskát pán Ditrichštejn. Ten byl hlavou katolíků a v evangelickém kraji prosazoval tvrdou rukou protireformaci. Tyto události bohužel panství, které dobře prosperovalo, zpustošili. I po třicetileté válce, kterou Helfštýn přežil bez dobytí, tato zkáza pokračovala.

Roku 1656 došlo k demoličním pracím, ale opevnění zůstalo téměř nezměněné. Hrad postupně pustnul a demoliční práce pokračovaly ještě v polovině 18. století na přání Ditrichštejnů, roku 1850 bylo dělostřeleckou palbou poničeno hradní jádro.

Zřícenina hradu byla roku 1911 pomalu upravována a po druhé světové válce zařazena mezi státní památky.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447