česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Hanušovice

(28.11. 2008)
Obec Hanušovice patří k nejstarším obcím Šumperského okresu. Záznamy o obci sahají až do 13. století. Hanušovice se jmenují podle svého zakladatele Hanuše.
Hanušovice byly součástí kolštejnského panství (nyní Branná). Už od roku 1351 měla obec kostel i faru. V té době byly Hanušovice hlavním hospodářským centrem kolštejnského panství. V době česko-uherských válek a také díky bojům mezi pánem Hynkem ze Zvole a Jiříkem Tunelem z Braníčka byla obec několikrát vypálena. V průběhu několika století byla obec Hanušovice postupně obnovena. V 16. století přibyla k Hanušovicím z jihu nová ves Holba. Během třicetileté války Hanušovice i okolní vsi utrpěly opět mnoho škod. Obce se znovu vzchopily v průběhu 17. a 18. století.

RychtaNejvětšího rozkvětu se Hanušovice dočkaly po roce 1852, kdy šumperský podnikatel Eduard Oberleithner založil dvě přádelny lnu. V 70. letech tu bylo zaměstnáno přes 800 lidí. Roku 1874 tu byl založen druhý největší podnik – pivovar v přilehlé obci Holba. Holba byla roku 1923 administrativně připojena k Hanušovicím.

Roku 1975 to bylo již 650 let od první písemné zmínky o Hanušovicích. Při této příležitosti a vzhledem ke značnému růstu obyvatel obce byly Hanušovice povýšeny na město, o dva roky později došlo ke schválení nového městského znaku. Ten se skládá z modrého štítu se zlatou hlavou, v níž je umístěn modrý květ lnu s jehličnatým stromem po stranách, v hlavním poli je stříbrné ozubené kolo a pod ním se nacházejí dva zkřížené zlaté klasy.

Mezi památky obce Hanušovice, patří farní kostel sv. Mikuláše, který je postaven v pozdně renesančním slohu a má dvě boční kaple. Kostel sv. Mikuláše nahradil původně dřevěný kostelík, který pocházel už z předbělohorské doby. V roce 1783 byl kostel barokně přestavěn. V prostorách kostela se nachází řada cenných památek: empírový mariánský sloup z roku 1825, pomník obětem první světové války, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1748. V areálu kostela je umístěna fara, jež je postavena v empírovém slohu a má starší barokní jádro.

Další památkou Hanušovic je bývalá rychta. Jedná se o lidovou architekturu z první poloviny 19. století. Rychta je přízemní zděný dům, který má valbovou střechu a deštěné štíty. Uvnitř rychty je zachován trámový strop a valené klenby s lunetami.

V blízkosti Hanušovic můžete navštívit zříceninu Nového hradu, která leží v lese nad údolím Moravy. Jedná se o zbytky gotického hradu, který byl postaven ve 14. století. V kronikách jsou první zmínky o hradu již z roku 1374. Tento hrad patřil mezi největší moravské hrady. Jeho zničení mají na svědomí česko-uherské války mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem.

V blízkých Vysokých Žibřidovicích můžeme vidět cenný barokní kostel sv. Linharta. Kostel má v presbytáři vzácné barokní nástěnné malby. V prostorách kostela je empírový rustikální kříž z roku 1839 se dvěma klečícími anděly a s reliéfy Zjevení Páně, sv. Jana Evangelisty a sv. Maří Magdaleny.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447