česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Město Olomouc

(28.11. 2008)
Olomoucká radniceMěsto Olomouc je tradičním regionálním centrem střední a severní Moravy. Jeho dějiny sahají nejméně do 7. Století, ale jak dosvědčují četné archeologické nálezy, bylo území města obydleno už dávno předtím. Nejstarší zmínka o zdejším raně středověkém hradu se váže k letopočtu 1055. Roku 1063 bylo v Olomouci obnoveno moravské biskupství, ale samo středověké město bylo založeno až před polovinou 13. Století na základě starší řemeslnicko – kupecké osady v podhradí. Jeho příští vývoj tak byl již tehdy předurčen staršími funkcemi správního, církevního, obchodního a vojenského střediska, které město naplňuje až do současné doby.

Památky města: městská památková rezervace nabízí monumentální panoramata, komorní a malebná zákoutí, vzácné renesanční stavební detaily nebo ojedinělé ukázky klasicistní, secesní a funkcionalistické architektury. V roce 2000 přidala mezinárodní organizace UNESCO do svého seznamu Olomoucký Sloup Nejsvětější Trojice, vzácnou památku barokního sochařství a urbanismu z let 1716 – 1754.
Nejstarší známou kamennou stavbou je původně románská biskupská bazilika sv. Václava. Vysvěcená byla v roce 1131. Její dnešní podoba proběhla několika přestavbami a rekonstrukcemi. Konečnou podobu získala přestavbou na konci 19. století. Během této přestavby byla v severní části kostela ve zdivu křížové chodby nalezena řada bohatě zdobených románských oken. Od roku 1988 je zpřístupněn veřejnosti.
S gotické architektury stojí za zmínku dvě stavby. Na horním náměstí radnice, která pochází z druhé poloviny 15. Století. Na ní se nachází Orloj, který získala pravděpodobně v roce 1474. Jeho současný vzhled je dílem rekonstrukce, která proběhla v padesátých letech 20. století. Druhou památkou je městský farní kostel sv. Mořice, pozdně gotická trojlodní halová stavba, uzavřená několika zajímavými žebrovými klenbami. Město je zdobeno i několika nádhernými kašnami.

V Olomouci najdete ještě druhou nejstarší univerzitu v Čechách. V roce 1566 byli do Olomouce povoláni příslušníci jezuitského řádu, aby zde založili řádový dům. Povýšení jezuitské koleje na vysoké učení se postaral biskup Jan Grodecký. 22. Prosince roku 1573 dal římskoněmecký císař Maxmilián II. svolení udělovat univerzitě univerzitní grady.

Město nabízí spousty míst jak k relaxaci, tak i k aktivnímu odpočinku. V jeho okolí se nachází spousta jiných zajímavých a hojně navštěvovaných památek, mezi které patří např. hrad Bouzov, Helfštýn, Šternberk. A za zmínku jistě stojí i unikátní krápníkové jeskyně v Javoříčských a Mladečských jeskyních.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447