česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Dny Moskvy v Praze

(30.10. 2008)
Výstavní projekt je zaměřen na významné umělecké směry, které nejvýrazněji projevily v ruském výtvarném umění XX. století, jako syrového stylu, sovětský impresionismus, nonkonformismus a příklady dekorativního užitého umění.
Organizátorem projektu je muzejní sdružení Muzeum dějin Moskvy a podílí se na něm rovněž Moskevské muzeum moderního umění, jehož sbírky představují základní etapy formování a rozvoje směru umělecké avantgardy. Na výstavě jsou tak zastoupena díla klasiků ruské avantgardy počátku XX. století – Kazimíra Maleviče a Ljubov Popové.
Umění XX. století je všeobecně považováno za převratné a komplikované. Vzniklo a rozvíjelo se v době významných historických kataklysmat, nepřetržitých válek ideových konfrontací. Staré a nové vněm nestojí v obvyklém pořadí, nýbrž se vzájemně prolíná a ovlivňuje. Jeho charakteristickými rysy jsou stylová různorodost, experimentátorství, deklarativnost, snaha šokovat, hledání nových výrazových a formálních prostředků.
Vzápětí po říjnové revoluci vznikla idea vše pro vstupujícího umění, které mělo formovat životní prostor člověka a prostřednictvím reálného předmětného světa ovlivňovat jeho vědomí. Umění, včetně výtvarného, se stalo mocným propagandistickým prostředkem šíření idejí a výdobytků nové vlády mezi milionové lidové masy. Výtvarná díla Borise Zemenkova (ilustrace MOPRu v parku) a další jsou výraznými příklady názorné agitace a propagandy období raného socialismu. Složité prostorové kompozice zdobící městská náměstí měli ztvrzovat neochvějnost stávajícího řádu a demonstrovat celému světu úspěchy sovětského lidu. Revoluce rovněž zahájila novou epochu v dějinách a rozvoji Moskvy, která se opět stala hlavním městem prvního socialistického státu, centrem dynamického politického a kulturního života. Téma Moskvy se v umění stalo jedním ze stěžejních témat. Starobylé město, za všech dob milované celou zemí, inspirovalo jak přívržence oficiálního proudu socialistického realismu (Viktor Kolenda), tak bojovníky proti rutině – představitelé avantgardy (Alexandr Monin).
Ruské umění XX. století představuje nekonečně pestrou a strhující mozaiku duchovních projevů nejbouřlivějšího věku. Počínaje Kandiského Černým čtvercem toto umění vře ve víru stylů, směrů a proudů. Není zdaleka jednoznačné ani snadno srozumitelné, ale je přitažlivé a zajímavé. Jelikož pravda se rodí ve sporu – zveme vás na výstavu Dialog Moskevského umění s XX. století.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447