česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Boubínský prales

(23.10. 2008)
Boubínský pralesBoubín byl spolu s nepropustnými šumavskými hvozdy odedávna přirozeným obranným valem na vstupu do Čech. Vedla kolem něj Zlatá stezka, po níž se přepravovala do Čech hlavně bavorská sůl. V roce 1750 v Zátoni - zmiňované jako Schatawa již v roce 1359, zřídil kníže Swarnzenberg lovecký zámeček, který pak doplnil dřevěným loveckým zámečkem na jižním svahu Boubína v polovině 19. století. V roce 1833 vznikla na Kaplickém potoce nad Idinou Pilou klauza, umělá vodní nádrž pro zvýšení stavu vody při plavbě polenového dříví. Klauza dnes nazývaná prostě Jezírko sloužila tomuto účelu až do roku 1954. V letech 1845 až 1857 se stavěla tzv. Lukenská cesta prostředkem pralesa.
Swarzenberský lesmistr Josef John učinil zhruba v polovině 19. století soupis zdejších pralesů. V revíru Zátoň- jich zjistil 1398 ha, pralesy zde pokrývaly 90% rozlohy lesa. Johnem propagované pralesy budily pozornost odborné veřejnosti a 2. září 1849 se zde konala první exkurze nově založené České lesnické společnosti. Pro zachování pralesa nastínil budoucí lesmistr John svým nadřízeným zachování pralesa bez lidských zásahů. Na přibližně 144 ha. Šlo o porosty kolem Kaplického potoka a Lukenské cesty. Od roku 1858 byly tyto porosty skutečně ponechány bez jakýchkoliv lidských zásahů.
Probíhali zde pouze lovy zvěře, neboť prales byl součástí obory. V říjnu roku 1870 bohužel část porostů poškodila silná vichřice a v následujících 5 letech zasáhla tuto plochu kůrovcová kalamita. Po likvidaci škod vzniklých oběma kalamitami, už byla zachována pouze nejméně zasažená část porostu mezi Lukenskou cestou a Kaplickým potokem o rozměru 46, 67 ha. Taje hlavním jádrem dnešní národní přírodní rezervace. Pralesovitá rezervace slaví 150 let od svého vzniku. Bohužel již zmíněná kalamita podlomila zdraví jejímu zakladateli natolik, že Josef John následující rok zemřel ve věku 69 let.
Asi největší proslulost mezi boubínskými velikány získal Král smrků, který rostl v nadmořské výšce 1000 m. Tento smrk byl starý asi 440 let a pyšnil se úctyhodnými rozměry: výškou 57,6 m a výčetní tloušťkou 162 cm a objemem skoro 30 krychlovými metry. V roce 1969 Král smrků uschnul a 4. prosince 1970 padl při vichřici.
Dnes je prales obehnán pletivem a je do něj zakázaný přístup. Kolem dokola však vede naučná stezka s 8 zastávkami, na kterých jsou panely s informacemi o zajímavostech, které, je možné z daného místa vidět.FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447