česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Jemnice

(16.9. 2008)
  Jemnice je jedním z nejstarších měst na Moravě. Její vznik je dáván do souvislosti s osadou u brodu přes řeku Želetavku. Na přelomu 11. a 12. století zde prý byla významná obchodní křižovatka. K dalšímu rozvoji osady a později města přispěl objev ložisek zlata a stříbra. Samotný název města - Jamnice je odvozen od slova ,,jamníci" , tzn. horníci. Vzácné rudy dolovali v primitivních jámách.
První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král, Přemysl Otakar I., příkaz k opevnění sídla, které se pak stalo jednou z opor královské moci na jihozápadní Moravě. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se 4 baštami a 2 barbakány.
  Největšího rozkvětu dosáhla Jemnice ve středověku, kdy je charakterizována jako královské horní město. Za panování Lucemburků byla městu udělena rozsáhlá privilegia. V této době má své kořeny i lidová slavnost ,, Barchan", která se koná každoročně v neděli po sv. Vítu. V pověstech se říká, že r. 1312 musel král Jan Lucemburský vojensky zasáhnout proti loupeživým rytířům. Svou ženu Elišku Přemyslovnu ponechal v Jemnici, kde byla pod ochranou jemnických měšťanů. Mohutné hradby pak zajišťovali bezpečí samotnému městu. Král Jan informoval svou manželku Elišku o vítězném tažení způsobem tehdy obvyklým, prostřednictvím 4 poslů.
  V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. Na upraveném židovském hřbitově najdeme několik náhrobků ze 17. století.
  V historii města se střídaly doby rozkvětu i úpadku. Například v roce 1422 Jemnici obléhali husité, ale bez úspěchu. Avšak netrvalo ani 50 let a město vypálilo vojsko Matyáše Korvína. V roce 1530 Jemnice přišla o statut královského města. Ferdinand I. věnoval obec Jindřichu Meziříčskému. Současnou podobu nabylo historické jádro města po obrovském požáru v roce 1832.
Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Město je prohlášeno památkovou zónou.
Na návštěvníky v Jemnici čeká Městské muzeum, zámek, zámecký park, hradby, kostel sv. Stanislava, hrobka Pallavicini, památná lípa, kostel sv. Jakuba, Židovský hřbitov a kostel sv. Víta.
 FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447