česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Kutná Hora

(14.8. 2008)
Kutná Hora

Město Kutná Hora vzniklo díky velice důležitému místu těžby stříbra, na místě několika hornických osad. Toto místo bylo největším producentem stříbra u nás, ale i v celé Evropě. Město mělo veliký podíl i na politice našeho království a v některých věcech převyšovalo i Prahu. Těžba stříbrné rudy je datována do 2.poloviny 13. století, do období vlády Přemysla Otakara II. ( 1253- 1278 ). Některé skutečnosti, např. existenci mincovny na nedalekém slavníkovském hradišti v Malíně už v 10. století, či založení cisterciáckého kláštera v sedlci už v roce 1142, připouštějí úvahy o ještě dřívější těžbě.

Důležitou úlohu pro město sehrálo hlavní roli založení centrální královské mincovny ve Vlašském dvoře. Kolem roku 1300 byly všechny mincovny českých zemí soustředěny právě do tohoto dvora. Královská mincovna a narůstající těžba umožnily měnovou reformu, která nahradila nehodnotné denáry za Pražské groše. Tato mince se ujala v hospodářském životě celé střední Evropy.

Velký rozmach si vyžádal také kodifikaci hornických práv. Proto král Václav II. vydává lus regale montanotum – královské báňské právo. Lesk stříbra přilákal do města mnoho havířů, řemeslníků a chudiny, ale také podnikatelské kruhy z dalších měst i ciziny. Prudký nárust hospodářské i politické moci města přispěl nejen k upevnění báňské a městské správy, ale i k rozkvětu města.začali se zde budovat nádherné kostely a reprezentační sídla.

Ve 14.století byly započaty stavby kostelů např. sv. Jakuba, sv. Bartoloměje, P. Marie Na náměti, koncem 14.století začala stavba chrámu sv.Barbory. Mezi světskou architekturou vynikal hrádek, Vlašský dvůr, Sankturinovský dům na náměstí a ke konci 14.století už i měšťanský Kamenný dům.

Rychlá těžba však brzy dosahovala velikých problémů s odvodňováním, díky velikým hloubkám. Ve 2.polovině 14.století dosahovaly hloubky kutnohorských dolů 400- 450 m pod povrch. Díky husitským bouřím v 15.století začaly přerůstat problémy v těžkou krizi celého revíru. Po vypálení města Zikmundem v roce 1422 a Janem Žižkou v roce 1424, lidi zámožnějších vrstev začali město opouštět a zničením několika dolů došlo k silnému ochromení báňské činnosti. Přes všechny problémy začala v roce 1424 nová výstavba městských čtvrtí i městského opevnění.

Horečnaté přestavby zámožných sídel se předháněly v přepychu , město ozdobila Kamenná kašna a pozdně gotická podoba Kamenného domu. Vévodící stavbou byl chrám sv. Barbory. Touto etapou se vývoj středověkého města v podstatě uzavřel. Nový rozvoj dolování stříbra vynesl Kutnou horu na vrchol její bývalé slávy. Na přelomu 16. a 17.století zachvátil celý kutnohorský revír hluboký úpadek, který završily následky třicetileté války. Tím město ztratilo charakter báňského města.

Kutná hora je městem s mnoha památkami a tak tu můžete strávit celý den, navštivte chrám sv.Barbory, který je opravdu unikátní, dále můžete navštívit Hrádek,kde se nachází muzeum, které nás upoutá svou mohutností.První zmínka o této stavbě se datuje už roku 1312. V tomto muzeu shlédnete jak se dříve stříbro těžilo, ale i jak se na hrádku žilo panstvu. K muzeu dnes patří i středověké důlní dílo, zpřístupněné koncem 60.let veřejnosti a je hojně navštěvováno. Návštěvníci se objeví přímo ve štolách a uvidí i další prostory zatopené vodou. Součástí vstupu do dolu je i důmyslné důlní zařízení – dřevěný důlní stroj s velkým kolem , dříve poháněným koňmi. S jeho pomocí byla vytahovány ruda, hornina nebo voda. K tomu sloužili buď kožené měchy nebo proutěné koše. Pak můžete navštívit arciděkanský kostel sv. Jakuba postavený v letech 1330-1420.

Dále stojí za shlédnutí Valašský dvůr, který byl vybudován jako mincovna a královské sídlo. V letech 1390-1400 sídlo rozšířil král Václav IV. O křídlo s palácem, kaplí a věží. Na nádvoří nás upoutá kašna z r. 1739, dále Mincmistrovský dům, okolo západní a jižní strany nádvoří nás upoutají kobky mincířů, které tvoří nejcennější a nejstarší část objektu.Severní stranu nádvoří lemuje působivý arkádový ochoz upravený r. 1580. v severním rohu nádvoří můžeme navštívit kapli sv. Václava a Vladislava s presbytářem z roku 1400.

V městě Kutná hora naleznete mnoho zajímavých domů, morový sloup, kamennou kašnu, knížecí dům a spoustu jiných velice historicky významných staveb. Doufám, že návštěva tohoto města vás potěší.

Nedaleko Kutné hory se nachází Sedlec, který je nyní jeho součástí. Už v roce 1142 zde byl postaven cisterciácký klášter, který se rozrostl v rozsáhlý stavební komplex. Za návštěvu stojí hlavně kostelík Všech svatých s kostnicí. Údajně zde bylo pohřbeno několik tisíc lidí po morové epidemii ve 14.století , další v 15.století po husitských válkách, mezi nimi i mniši z vypleněného cisterciáckého kláštera. Sedlecký klášter a jeho majetek koupili Schwarzenberkové, kteří se rozhodli uvést kostnici do nynější podoby. Veškerá výzdoba tohoto kostela je z lidských kostí. Při návštěvě kostnice mě nejvíce zaujal lustr a ne jen ten. Ve vitrínách máte možnost shlédnout i lebky vojáků z husitských válek s jejich poraněními. Dokonce je tu i erb Schwarzenberků rovněž složený z lidských kostí.
FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447