česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Muzeum lidových staveb v Kouřimy

(14.8. 2008)
Muzeum lidových staveb v Kouřimi


Není u nás mnoho muzeí v přírodě, které by vznikly jen tak, na zelené louce bez jakéhokoliv zázemí v podobě in situ stojící chalupy či jiné památky lidové architektury.

Kouřimské muzeum lidových staveb, detašované pracoviště regionálního muzea v Kolíně je jedním z nich. V roce 1972 se ujalo záchrany několika zajímavých staveb ze zátopové oblasti právě vznikajícího vodního díla na řece Želivce a vytvořilo tak základ nového muzea v přírodě – skanzenu. Jeho úvodní část byla otevřena v roce 1976 a první návštěvníci mohli obdivovat kromě několika špýcharů a drobné chalupy rolníka i roubenou mnoho bokou stodolu, nejstarší památku svého druhu u nás. Je z roku 1648.

V letech následujících se změnil prvopočáteční záchranný charakter muzea a s celkovou změnou koncepce se také zvětšila sběrná oblast převážených staveb. Dnes najdeme v kouřimském areálu památky lidové architektury z celých Čech, představující v originálech, rekonstrukcích či kopiích hlavní regionální typy lidových stavitelství v jejich mnohačetné podobě, v sociálním rozvrstvení a v neposlední řadě i výtvarného bohatství.

Od doby, kdy bylo Muzeum lidových staveb poprvé otevřeno veřejnosti přibyly další, většinou velice významné a z cela ojedinělé stavby. Z nich alespoň upozorňujeme na další mnoha bokou stodolu datovanou roku 1660, celoroubenou kovárnu s podsíní nebo na roubenou rychtu, o níž je první zmínka již z konce 16.století. Během několika let se skanzen značně rozšířil o další velice zajímavé stavby z naší republiky. Po úplném dokončení zde má stát kolem 25 staveb vesnické architektury doplněné řadou drobných památek církevního a světského charakteru.

V roce 1996 byla oceněna památková, kulturní a estetická hodnota skanzenu a celý areál byl vyhlášen kulturní památkou České republiky.

Od roku 1995 muzeum obohatilo svou činnost i organizováním národopisných pořadů. Programy typu ,,Poznáváme původní lidovou tvorbu a řemesla“ či ,,Život na vsi,“ které přibližují návštěvníkům tradiční lidové zvyky, zábavy a obyčeje.

Skanzen v Kouřimi často využívají i filmaři. Návštěvu vám mohu ze srdce doporučit, sama jsem v tomto skanzenu byla několikrát i s dětmi a moc se jim to líbilo. A doufám, že se tam zase brzy podívám, i když jsem až ze Šumavy. A až tam pojedete projděte se i po okolí najdete tu mnoho zajímavých míst, která stojí za z hlédnutí a pro zajímavost zde najdete Lechův kámen a nebo jezírko odkud měla kněžna Libuše předpovídat věštbu o Praze.
                                                                                                                Tento článek vznikl díky
                                                                                                                        Regionálnímu muzeu v Kolíně a mé maličkostiFaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447