česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Poutní chrám Křtiny

(14.8. 2008)
Poutní chrám Křtiny – tento článek patří k církevním památkám a poutním místům

Loc: 49°17'39.419"N, 16°44'53.39"E
Severovýchodně od Brna asi 14km se nachází v půvabném údolí malá obec Křtiny, jíž vévodí nádherný poutní komplex s kostelem Jména Panny Marie. Křtinské údolí a celé okolí má zvláštní sacrum, neboť již v pravěku se zde odehrávaly pohanské kultovní rituály, jak o tom svědčí archeologické nálezy v tzv. Býčí skále. Podle legend byli v Křtinském údolí, jak ostatně prozrazuje jeho název, křtěni po příchodu cirilo-metodějské misie na Velkou Moravu pohané.

Křtiny jsou však nejvíce proslulé mariánskými poutěmi ke kamenné gotické soše Madony (kol.1340) . Její původ a nalezení jsou opředeny legendami. Jisté je, že již na konci 13.století kostel v Křtinách existoval, jak o tom svědčí listina biskupa Antonína z roku 1299, v níž udělil odpustky návštěvníkům křtinského a zábrdovického kostela. Hluboký osobní vztah měl ke Křtinám Jindřich z Lipé, jeden z nejvlivnějších šlechticů v době vlády Jana Lucemburského, který listinou z 1.prosince 1321 daroval křtinskému kostelu ,, vystavěnému ke cti Panny Marie“ mlýn a horu s lesem. Nabízí se zde hypotéza, zda právě tento velmož, který umírá v Brně roku 1329, nemohl sochu kostelu darovat. Hromadné poutě do Křtin jsou doloženy až ze 17. a 18. století. Křtiny patřily a patří k nejnavštěvovanějším poutním místům. Již v roce 1607 přicházelo tolik poutníků, že museli vypomáhat ve zpovědnicích i na kazatelně tři jezuité z Brna.

Roku 1621 navštívil Křtiny kardinál Dietrichstein, aby zde poděkoval Panně Marii za pomoc v bělohorské bitvě. Díkuvzdání učinil za ukončení obléhání Brna v roce 1645 jezuita bl. Martin Středa. O masové účasti poutníků svědčí údaje ve farním křtinském archivu: tak např. v roce 1738 je zaznamenáno 38 tisíc poutníků a v roce 1720 již 41 tisíc. Ponejvíce přicházeli z celé Moravy, ale také z východních Čech, Uher, Rakouska a Slezska. Pro poutníky byly vydávány četné publikace v českém, německém a latinském jazyce.

Staleté tradice poutí byli narušeny josefínskými dekrety. V roce 1772 vyšel dekret zakazující pouti trvající déle než jeden den. Další výnos pak znamenal zákaz veřejného nošení soch a obrazů. Nepříliš šťastné bylo také zrušení zabrdovického kláštera v roce 1784, což mimo jiné také způsobilo, že poutní místo v Křtinách nemohlo být dostavěno. Poutníci i přes různé politické zvraty putují k ,,matce milování, bázně, poznání a svaté naděje“ dodnes.

Dějiny poutního místa

Četné archeologické nálezy dokládají, že v členitém terénu Moravského krasu pobýval pravěký člověk již před více než 10 00 léty. Těsná údolí byla příhodná pro lovecké výpravy a početné jeskynní prostory poskytovaly příhodná útočiště. I poté, co se sídelní těžiště přesunulo do výhodnějších, otevřenějších oblastí v okolí, je nálezy doložena přítomnost lidí na území krasu i v této době, zřejmě v souvislosti s lovem, kulturními praktikami a později i prospekční činností. Mezi nálezy ze starší doby železné – halštatské – má zcela unikátní hodnotu nálezový soubor z Býčí skály ( u Habrůvky, západně od Křtin) odkrytý v roce 1872 J. Wankelem, jehož interpretace je dodnes ne zcela jasná.
Souvislá kolonizace zde proběhla převážně až v prvé polovině 13. století.


Tato impozantní stavba opravdu stojí za vaši návštěvu. O malý kousek dál si můžete prohlédnout Moravský kras s propastí Macocha a komplexem několika krásných krápníkových jeskyní. Ale dám vám jednu radu, jestliže se rozhodnete některou z těchto jeskyní navštívit, vezměte si něco teplejšího na sebe, neboť teplota je tam velmi nízká, ale atmosféra kouzelná, občas si budete připadat jako v pohádce. Nejznámější je Punkevní jeskyně, kde se projedete i na lodičkách přímo uvnitř po řece Punkvě.

Tento článek vznikl za pomoci tří lidí Mojmíra Horyny, Jana Royty a Vladimíra HylhlíkaFaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447