česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
např. hotel kolín

kraj:
okres:
město:
Bezbariérový přístup Centrální umístění Cykloturistika Dětský koutek Houbaření In-line
Jízda na koni Lov Míčové hry Pivnice Přírodní koupaliště Rybolov
Turistika Vinný sklep Vodní sporty Wellness program Zákaz kouření

B Č D F H J K L M N O P S T Ú Z (vše)
Církevní památky, poutní místa Církevní památky, poutní místa
Historická železnice Historická železnice
Hrady a zámky Hrady a zámky
Jeskyně Jeskyně
Lidová architektura Lidová architektura
Městské památkové rezervace Městské památkové rezervace
Národní parky Národní parky
Památky a rodiště významných osobností Památky a rodiště významných osobností
Přírodní památky Přírodní památky
Propasti Propasti
Rozhledny Rozhledny
Technické památky Technické památky
UNESCO UNESCO
Záchrana památek a architektury Záchrana památek a architektury
Zříceniny Zříceniny
Najdi:
např. hotel Kolín
Bezbariérový přístupBezbariérový přístup Centrální umístěníCentrální umístění CykloturistikaCykloturistika Dětský koutekDětský koutek
HoubařeníHoubaření In-lineIn-line Jízda na koniJízda na koni LovLov
Míčové hryMíčové hry PivnicePivnice Přírodní koupalištěPřírodní koupaliště RybolovRybolov
TuristikaTuristika Vinný sklepVinný sklep Vodní sportyVodní sporty Wellness programWellness program
Zákaz kouřeníZákaz kouření
1   2  >>
Brno
Brno
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Travelasist\ Města a obce\
Víno\ Tipy na výlet\ Památky\
Chrám sv. Petra a Pavla, Stará radnice ze 13. stol. S pověstným drakem a dřevěným kolem, hrad a pevnost Špilberk, bývalý starobrněnský klášter, Kapucínský kostel Nalezení svatého kříže, kostel sv. Václava, Nová radnice...
České Budějovice
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
České Budějovice byly založeny na soutoku řek Vltavy a Malše králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Město má šachovnicový půdorys. Ze 13. st. se zachoval dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, kde byly v posledních letech odkryty velmi významné gotické fresky. Nedaleko odtud - v...
Český Krumlov
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století a rozsáhlý areál hradu a zámku, druhého největšího...
Cheb
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Cheb patří k nejstarším městům v České republice - jeho historie sahá prokazatelně až do 11. století. Hned následující století zanechalo na tváři města výraznou stopu v podobě románského hradu - císařské Falci (jediné v ČR) a dvoupatrové kaple sv. Erharda a Uršuly, jež nechal vybudovat Friedrich...
Domažlice
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Středisko etnograficky zajímavého regionu Chodska dostalo městská práva roku 1262 od Přemysla Otakara II. Z období středověku se zde dochoval jeden z mála městských hradů v českých zemích - dnes nabízí Chodský hrad významné národopisné sbírky. Výraznou dominantou města je válcová šikmá věž gotického...
Františkovi Lázně
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Lázně založené v roce 1793 vznikly z popudu chebského lékaře dr. Bernharda Adlera na místě prastarého léčivého pramene a jejich centrem se již nestalo náměstí, ale široká promenádní ulice. Z konce 18. a první poloviny 19. stol se dochovala typická lázeňská architektura - klasicistní a empírové stavby...
Horšovský Týn
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Horšovský TýnMěstečko na řece Radbuze vzniklo ve 14. století při raně gotickém biskupském hradě, který...
Hradec Králové
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Hradec Králové je nejstarším založeným městem v Čechách. Bylo vystavěno na starším slovanském osídlení a historické prameny je dokládají k roku 1225. Ve středověku bylo věnným městem českých královen. Ze 14. st. se dochoval cihlový katedrální kostel sv. Ducha, vedlejší Bílá věž pochází...
Jaroměř II.-Josefov
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
V letech 1780 - 1789 byla osvíceneckým císařem Josefem II. vybudována rozsáhlá vojenská pevnost a město, které odpovídalo do značné míry klasicistním představám o ideálním městě. Rozsáhlý areál horní a dolní pevnosti a tvrze Brodce s promyšleným obranným systémem, vystavěný z 500 milionů cihel, nebyl...
Jičín
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Jičín vznikl v krajině Českého ráje původně jako převážně dřevěné město a do kamenné podoby ho nechal přestavět až Albrecht z Valdštějna na počátku 17. století. Ten nechal vybudovat podle ambiciózního projektu italských architektů raně barokní zámek, letohrádek s lodžií, nový děkanský kostel a...
Jihlava
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Jedno z našich nejstarších horních měst bylo založeno u bohatých ložisek stříbrné rudy v polovině 13. století. Středověký rozkvět města dokládají četné církevní památky (např. kostel sv. Jakuba), ale i některé v jádře dochované měšťanské domy s gotickými klenbami a loubími a část...
Jindřichův Hradec
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Jindřichův Hradec se vyvinul na historickém pomezí mezi Čechami, Moravou a Rakouskem. Nejvýznamnější památkou města je 3. největší zámecký komplex v ČR - jedinečný renesanční zámek, zahrnující gotický palác s cennými gotickými malbami, a výstavný Rondel - dnes díky skvělé akustice dějiště četných...
Kadaň
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Kadaň vznikla ve 13. století v rámci lokačních aktivit Přemysla Otakara II. Ze středověku se dochovaly nejvýznamnější památky - gotický hrad, část gotického opevnění s mohutným barbakánem před Žateckou branou a gotická radnice ze 14.-15. století s výstavnou kaplí a vysokou věží, završenou vzácnou...
Kolín
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
kolinVýznamné královské město je příkladem vyspělého středověkého urbanismu 13. století s pravidelným rozvržením ulic a náměstí. Mimořádným dílem zdejší gotické architektury je farní...
Kroměříž
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Kroměříž je město výhodně položené na středním toku řeky Moravy, uprostřed úrodných polí Hané. První zmínky o městě se objevují v roce 1110, kdy byly položeny základy svazku s představiteli římskokatolické církve. V roce 1777 se město se zámkem a jeho nádhernými zahradami stalo rezidencí olomouckých...
Kutná Hora
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
kutna horaDíky těžbě stříbrné rudy se Kutná Hora stala nejdůležitějším hospodářským střediskem Českého království na přelomu 13. a 14. století.Od roku 1300 se ve...
Lipník nad Bečvou
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Městečko ležící v údolí Moravské brány při řece Bečvě je charakteristickým příkladem pravidelného kolonizačního urbanismu 13. století. Působivé náměstí zdobí pozdně gotické a renesanční domy z 15. a 16. století (včetně renesanční radnice, upravené v empíru) a 2 barokní kašny. Výraznou dominantou...
Litoměřice
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Litoměřice jsou jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst v Čechách, ležící v úrodné krajině při řekách Labe a Ohře. Již v 11. století zde byla založena Přemyslovci kapitula s románskou bazilikou, přeměněná v baroku na biskupskou rezidenci s chrámem sv. Štěpána. Na náměstí se...
Litomyšl
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Litomyšl byla povýšena na město v polovině 13. století a její význam byl o sto let později posílen zřízením druhého biskupství v Čechách. Město je charakteristické protáhlým uličním náměstím lemovaným řadami měšťanských domů, z nichž nejvýznamnější je renesanční dům U rytířů s...
Loket
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Středověké městečko se vyvinulo nad meandry řeky Ohře. Jeho největší dominantou je královský strážný hrad s románskými prvky a částečným hrázděním, přestavovaný za Václava IV. a později v duchu saské renesance. Charakteristické hrázdění se vyskytuje i na některých měšťanských domech na...
Mikulov
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
V jihozápadní části Pavlovských vrchů vyrostlo při zeměpanském hradu poddanské město. Někdejší městské opevnění dokládá např. dělová věž na Kozím hrádku. Hrad byl přestavěn na honosný barokní zámek, který dnes tvoří spolu s renesanční věží kostela sv. Václava a Svatým kopečkem s kaplí...
Moravská Třebová
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Moravská Třebová byla založena jako typické kolonizační město na šachovnicovém půdorysu ve 13. století. Z architektonických památek vynikají nejvíce renesanční a barokní stavby. Zachovala se zde jedna z nejstarších renesančních památek u nás - hradní brána s datací 1492. Naopak z období pozdní renesance...
Nové město nad Metují
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město bylo založeno na počátku 16. století nad údolím řeky Metuje a vyniká jedinečnou malebností a slohovou jednotnou. Z původního opevnění se dochovala věž Zázvorka. Městské jádro bylo upraveno v duchu benátské renesance s charakteristickými štíty domů, zvannými vlaštovčí ocasy, které dnes zdobí...
Nový Jičín
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město Nový Jičín povstalo na zeleném drnu v 2. polovině 13. století, kdy bylo založeno na křižovatce důležitých obchodních cest. Jeho nejstarší částí a chloubou je pravidelné, čtvercové náměstí, které svou osnovou náleží k vrcholům středověkého městského urbanismu u nás.Město bohatlo...
Olomouc
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Ačkoliv byla Olomouc založena při řece Moravě jako královské město až v 1. třetině 13. století, historie jejího osídlení sahá mnohem hlouběji. V polovině 11. století je poprvé připomínán přemyslovský hrad a zřízeno moravské biskupství. Z církevních památek jmenujme především biskupský dóm sv...
1   2  >>
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447