česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
např. hotel kolín

kraj:
okres:
město:
Bezbariérový přístup Centrální umístění Cykloturistika Dětský koutek Houbaření In-line
Jízda na koni Lov Míčové hry Pivnice Přírodní koupaliště Rybolov
Turistika Vinný sklep Vodní sporty Wellness program Zákaz kouření

B Č D F H J K L M N O P S T Ú Z (vše)
Církevní památky, poutní místa Církevní památky, poutní místa
Historická železnice Historická železnice
Hrady a zámky Hrady a zámky
Jeskyně Jeskyně
Lidová architektura Lidová architektura
Městské památkové rezervace Městské památkové rezervace
Národní parky Národní parky
Památky a rodiště významných osobností Památky a rodiště významných osobností
Přírodní památky Přírodní památky
Propasti Propasti
Rozhledny Rozhledny
Technické památky Technické památky
UNESCO UNESCO
Záchrana památek a architektury Záchrana památek a architektury
Zříceniny Zříceniny
Najdi:
např. hotel Kolín
Bezbariérový přístupBezbariérový přístup Centrální umístěníCentrální umístění CykloturistikaCykloturistika Dětský koutekDětský koutek
HoubařeníHoubaření In-lineIn-line Jízda na koniJízda na koni LovLov
Míčové hryMíčové hry PivnicePivnice Přírodní koupalištěPřírodní koupaliště RybolovRybolov
TuristikaTuristika Vinný sklepVinný sklep Vodní sportyVodní sporty Wellness programWellness program
Zákaz kouřeníZákaz kouření
<<  1   2
Pardubice
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Nad soutokem řek Labe a Chrudimky se ve 14. století z podhradí vyvinulo město, podporované prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Svůj největší rozmach zažilo za vlády rodu Pernštejnů, kteří nechali gotický vodní hrad přestavět na výstavní renesanční sídlo. V interiérech zámku se...
Pelhřimov
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město na západě Českomoravské vrchoviny bývá někdy označováno jako Brána Vysočiny. Počátky města spadají do 13. století a jsou spojené s osobou pražského biskupa Pelhřima (lat. Pelegrina). Středověký původ města prozrazuje část dochovaného opevnění a 2 brány, přičemž v Jihlavské bráně je umístěno...
Plzeň
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Západočeská metropole je se 170 000 obyvateli čtvrtým největším městem České republiky. Jejím historickým předchůdcem byl někdejší strážní hrad z 10. století v dnešním Starém Plzenci. Z té doby se zde celistvě dochovala předrománská rotunda sv. Petra. Na sever od hradu bylo na soutoku čtyř řek -...
Prachatice
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město v podhůří Šumavy bylo založeno na počátku 14. století při dálkové obchodní stezce, po které se do Čech dopravovala sůl. Dominantou města je gotický kostel sv. Jakuba. Z doby hospodářského rozmachu v 16. století se dochovalo mohutné opevnění s parkánem, baštami a Píseckou branou. Z této doby pochází...
Praha
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Nejvýznamnějším z míst je historické centrum hlavního města PRAHA. Praha kamenná, zlatá Praha, magická Praha, stověžatá Praha, Praha - matka měst - každý z těchto přídomků vyzvedává některý z jejich půvabů. Praha začala psát svou historii již v 9. století - dnes je to živá metropole, v...
Příbor
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město nad řekou Lubinou bylo založeno ve 13. století na prastaré obchodní cestě vedoucí z Moravy do Slezska. Toto období je zachyceno v pravidelném půdorysu města s pravoúhlým náměstím, ve zbytcích středověkého opevnění a na gotickém kostele Narození Panny Marie. V jádru renesanční jsou měšťanské domy...
Slavonice
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město vzniklo ve 13. století na pomezí jižních Čech a jižní Moravy v krajině, které se pro její drsné klimatické a přírodní poměry říká Česká Kanada. V 2. polovině 15. století a zejména v 16. století, kdy zde byla zřízena poštovní stanice na trase Praha - Vídeň, nastal hospodářský a stavební rozmach...
Štramberk
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Měšťanské domy kolem svažitého náměstí dal zakladatel, moravský markrabě Jan Jindřich (bratr Karla IV.) obehnat hradbami, z větší části zachovanými dodnes. Počet obyvatel neustále vzrůstal a během staletí vzniklo rozsáhlé malebné předměstí většinou z roubených stavení terasovitě nakupených na...
Tábor
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Na konci 14. století vznikl nad řekou Lužnicí na místě staršího zaniklého hradiště hrad, který v roce 1420 obsadili husité a založili zde opevněné město. Jeho vojenský charakter dodnes prozrazuje hustá síť zalomených ulic, Bechyňská brána a hradní věž Kotnov. Hlavní dominantou je pozdně...
Telč
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Telč - nazývaná Moravské Benátky je skutečnou perlou jihomoravského regionu. Starověká královská vodní pevnost byla založena ve 13. století na křižovatce frekventovaných obchodních cest. K nejvýznamnějším památkám náleží vedle impozantního renesančního zámku s anglickým parkem především...
Terezín
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Město nedaleko Litoměřic bylo vybudováno Josefem II. na konci 18. století a je vynikající ukázkou vojenské pevnosti v duchu klasicistního stavitelství. Komplex tvoří tři části - hlavní pevnost s posádkovým městem, tzv. Malá pevnost a horní a dolní vodní brány. Posádkové město má pravidelný půdorys s centrálním...
Třeboň
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
V močálovité oblasti při řece Lužnici vznikla ve 13. století trhová osada a na jejím místě bylo později založeno poddanské město, které dosáhlo největšího rozkvětu v 16. století za vlády posledních Rožmberků. Tehdy také byla lidskou rukou přetvořena zdejší krajina a v okolí města vznikla řada...
Úštěk
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Památkovou rezervací tvoří především řada štítových domů na západní části náměstí. Nejstarší domy byly dřevěné s kamennými sklepy. Na východní části náměstí se zachovaly pozdně gotické domy s podloubím.Na přelomu 15. a 16. století byly stavěny jako jednopatrové kamenné a hrázděné...
Žatec
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Významné královské město bylo založeno v polovině 13. století na skalním ostrohu nad řekou Ohře v místě, kde se předtím rozkládalo starší slovanské hradiště. Ve 14. století zde vyrostlo gotické město, jež se později hlásilo k myšlenkám husitství a které si svou gotickou podobu zachovalo až...
Znojmo
Travelasist\ Památky\ Městské památkové rezervace\
Na levém břehu Dyje v blízkosti někdejšího velkomoravského hradiště vznikl před polovinou 11. století knížecí hrad, z jehož areálu se nám do dnešních dnů dochovala rotunda sv. Kateřiny se vzácnými románskými nástěnnými malbami oslavujícími přemyslovský rod. V 1. polovině 13. století zde bylo...
<<  1   2
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447